Các bước vay tiền online

Từ WikiVay - Cẩm nang vay tiền online
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Vay tiền online nhanh

3 bước đơn giản & và dễ dàng để đăng ký hồ sơ vay

Bước 1: Điền đơn đăng ký online - Hoàn tất nhập đơn đăng ký vay trong vòng 5 phút

Bước 2: Chờ nhận cuộc gọi tư vấn - Lắng nghe cuộc gọi thẩm định và tư vấn trong vòng 30 phút kể từ khi đăng ký

Bước 3: Nhận tiền - Nhận tiền bằng tài khoản ngân hàng hoặc qua thẻ ATM kể từ khi hồ sơ được duyệt