Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 21:54 ngày 3 tháng 3 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 3 tháng 3 năm 2021

     21:40  (Nhật trình mở tài khoản). . [ThereseSoriano8‎; MonikaWolfe1711‎; AnibalVfy390‎; BlytheBonython7‎; CarolynStevenson‎; CoraBeltran‎; DevonRivero‎; EdithArredondo9‎; KristineUuf‎; LMRDillon97‎; LucretiaSynnot4‎; MalloryGame3158‎; MonaO54470816‎; NidiaDease1‎; BonniePaspalis1‎; PatrickKmu‎; RamonGrandi2367‎; SadieWoo7278652‎; SashaLouis‎; SimonMcclary62‎; SimoneReyna070‎; StacyCornett‎; SusannaLayh67‎; TodTaft959334‎; TyroneHarpster‎; ValentinBurkett‎; ValentinLangham‎; AllenXjn849‎]
     
21:40 . . Đã mở tài khoản người dùng SusannaLayh67 (Thảo luận | đóng góp)
     
20:46 . . Đã mở tài khoản người dùng RamonGrandi2367 (Thảo luận | đóng góp)
     
19:16 . . Đã mở tài khoản người dùng ThereseSoriano8 (Thảo luận | đóng góp)
     
17:50 . . Đã mở tài khoản người dùng ValentinLangham (Thảo luận | đóng góp)
     
16:16 . . Đã mở tài khoản người dùng AllenXjn849 (Thảo luận | đóng góp)
     
14:31 . . Đã mở tài khoản người dùng CarolynStevenson (Thảo luận | đóng góp)
     
14:13 . . Đã mở tài khoản người dùng CoraBeltran (Thảo luận | đóng góp)
     
13:18 . . Đã mở tài khoản người dùng PatrickKmu (Thảo luận | đóng góp)
     
12:36 . . Đã mở tài khoản người dùng DevonRivero (Thảo luận | đóng góp)
     
12:18 . . Đã mở tài khoản người dùng ValentinBurkett (Thảo luận | đóng góp)
     
12:06 . . Đã mở tài khoản người dùng TodTaft959334 (Thảo luận | đóng góp)
     
12:03 . . Đã mở tài khoản người dùng SadieWoo7278652 (Thảo luận | đóng góp)
     
10:16 . . Đã mở tài khoản người dùng MonikaWolfe1711 (Thảo luận | đóng góp)
     
09:39 . . Đã mở tài khoản người dùng MalloryGame3158 (Thảo luận | đóng góp)
     
07:20 . . Đã mở tài khoản người dùng SimonMcclary62 (Thảo luận | đóng góp)
     
07:19 . . Đã mở tài khoản người dùng AnibalVfy390 (Thảo luận | đóng góp)
     
06:48 . . Đã mở tài khoản người dùng MonaO54470816 (Thảo luận | đóng góp)
     
06:13 . . Đã mở tài khoản người dùng LucretiaSynnot4 (Thảo luận | đóng góp)
     
04:52 . . Đã mở tài khoản người dùng BonniePaspalis1 (Thảo luận | đóng góp)
     
04:07 . . Đã mở tài khoản người dùng TyroneHarpster (Thảo luận | đóng góp)
     
03:55 . . Đã mở tài khoản người dùng LMRDillon97 (Thảo luận | đóng góp)
     
03:37 . . Đã mở tài khoản người dùng NidiaDease1 (Thảo luận | đóng góp)
     
03:01 . . Đã mở tài khoản người dùng EdithArredondo9 (Thảo luận | đóng góp)
     
01:48 . . Đã mở tài khoản người dùng BlytheBonython7 (Thảo luận | đóng góp)
     
01:36 . . Đã mở tài khoản người dùng KristineUuf (Thảo luận | đóng góp)
     
00:33 . . Đã mở tài khoản người dùng StacyCornett (Thảo luận | đóng góp)
     
00:14 . . Đã mở tài khoản người dùng SashaLouis (Thảo luận | đóng góp)
     
00:13 . . Đã mở tài khoản người dùng SimoneReyna070 (Thảo luận | đóng góp)
 n   18:06  Thành viên:NancyMedrano184‎ (khác | sử) . . (+135). . NancyMedrano184 (Thảo luận | đóng góp)
 n   14:35  Thành viên:MarceloLavender‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (+114). . [MarceloLavender‎ (2×)]
 n   
14:35 (hiện | trước) . . (+13). . MarceloLavender (Thảo luận | đóng góp)
 n   
14:34 (hiện | trước) . . (+101). . MarceloLavender (Thảo luận | đóng góp)
     14:32  Thành viên:CarolynStevenson‎ (khác | sử) . . (+4). . CarolynStevenson (Thảo luận | đóng góp)
     14:14  Thành viên:CoraBeltran‎ (khác | sử) . . (-6). . CoraBeltran (Thảo luận | đóng góp)
     12:04  Thành viên:SadieWoo7278652‎ (khác | sử) . . (-5). . SadieWoo7278652 (Thảo luận | đóng góp)
 n   05:24  Thành viên:AdalbertoMarchan‎ (khác | sử) . . (-1.389). . AdalbertoMarchan (Thảo luận | đóng góp)
 n   04:35  Thành viên:Marshall02W‎‎ (3 thay đổi | lịch sử) . . (-118). . [Marshall02W‎ (3×)]
 n   
04:35 (hiện | trước) . . (+65). . Marshall02W (Thảo luận | đóng góp)
 n   
03:16 (hiện | trước) . . (-95). . Marshall02W (Thảo luận | đóng góp)
 n   
02:44 (hiện | trước) . . (-88). . Marshall02W (Thảo luận | đóng góp)
 n   03:24  Thành viên:JorgeMacRory306‎ (khác | sử) . . (-4.637). . JorgeMacRory306 (Thảo luận | đóng góp) (Đã thay thế cả nội dung bằng “Hello and welcome. My title is Miquel. New Mexico is exactly where he's usually been residing and he enjoys every day living there. Kayaking is some t…”) (Thẻ: Thay thế nội dung)
     00:34  Thành viên:StacyCornett‎ (khác | sử) . . (0). . StacyCornett (Thảo luận | đóng góp)

ngày 2 tháng 3 năm 2021

     23:19  (Nhật trình mở tài khoản). . [TheoMackennal1‎; NumbersHaenke‎; MellisaQfy‎; MariaBrain‎; CliftonCadwallad‎; CarrolMcCathie‎; Amelie9391‎]
     
23:19 . . Đã mở tài khoản người dùng Amelie9391 (Thảo luận | đóng góp)
     
23:10 . . Đã mở tài khoản người dùng CarrolMcCathie (Thảo luận | đóng góp)
     
22:57 . . Đã mở tài khoản người dùng CliftonCadwallad (Thảo luận | đóng góp)
     
22:31 . . Đã mở tài khoản người dùng MariaBrain (Thảo luận | đóng góp)
     
22:06 . . Đã mở tài khoản người dùng MellisaQfy (Thảo luận | đóng góp)
     
21:07 . . Đã mở tài khoản người dùng TheoMackennal1 (Thảo luận | đóng góp)
     
19:30 . . Đã mở tài khoản người dùng NumbersHaenke (Thảo luận | đóng góp)
 n   23:02  Thành viên:Marshall02W‎ (khác | sử) . . (+202). . Marshall02W (Thảo luận | đóng góp)
 n   20:05  Thành viên:SheliaSunderland‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (-35). . [SheliaSunderland‎ (2×)]
 n   
20:05 (hiện | trước) . . (+19). . SheliaSunderland (Thảo luận | đóng góp)
 n   
19:39 (hiện | trước) . . (-54). . SheliaSunderland (Thảo luận | đóng góp)