Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 02:24 ngày 7 tháng 12 năm 2019 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 7 tháng 12 năm 2019

     02:23  (Nhật trình mở tài khoản). . [WinfredGalbraith‎; DillonDrost76‎; JuliaColston691‎; Johnny8828‎; HortenseKepler‎; HermanEgu0830‎; HelenaUru385‎; GailDawbin‎; FernandoThames‎; DouglasMeier177‎; DorotheaShiels9‎; DiegoJarman66‎; KRULyle173078‎; DeneenZ353‎; ColleenMarr6636‎; CassieCatts49‎; CarissaIverson‎; CNGPoppy9350‎; Bernie95M16‎; AimeeBocanegra3‎; AdalbertoWolken‎; FaeKnatchbull‎; JulietVri64637‎; Keisha1088‎; WilsonBatey7‎; PeteOctoman‎; WendellHair06‎; TomokoColbert‎; TishaSaxon57668‎; TammyRydge52‎; SoonDoi064‎; ShennaWorden058‎; ShaniLockhart99‎; RaphaelHaddad43‎; RachelO308441‎; MillieLuke45‎; KerrieShipman1‎; MelvaF8710283314‎; MasonLindgren3‎; MaryellenF64‎; MaricruzVigil40‎; MaeCrutcher169‎; LucasFolse88‎; LonaTownley647‎; LeslieHilton8‎; KristyBegum3403‎; CandelariaStukes‎]
     
02:23 . . Đã mở tài khoản người dùng MaryellenF64 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:23 . . Đã mở tài khoản người dùng TomokoColbert (Thảo luận | đóng góp)
     
02:22 . . Đã mở tài khoản người dùng TishaSaxon57668 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:20 . . Đã mở tài khoản người dùng HortenseKepler (Thảo luận | đóng góp)
     
02:17 . . Đã mở tài khoản người dùng TammyRydge52 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:17 . . Đã mở tài khoản người dùng RaphaelHaddad43 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:16 . . Đã mở tài khoản người dùng KristyBegum3403 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:15 . . Đã mở tài khoản người dùng JuliaColston691 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:15 . . Đã mở tài khoản người dùng FernandoThames (Thảo luận | đóng góp)
     
02:14 . . Đã mở tài khoản người dùng MillieLuke45 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:14 . . Đã mở tài khoản người dùng GailDawbin (Thảo luận | đóng góp)
     
02:13 . . Đã mở tài khoản người dùng HelenaUru385 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:13 . . Đã mở tài khoản người dùng RachelO308441 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:13 . . Đã mở tài khoản người dùng LucasFolse88 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:13 . . Đã mở tài khoản người dùng FaeKnatchbull (Thảo luận | đóng góp)
     
02:13 . . Đã mở tài khoản người dùng DouglasMeier177 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:12 . . Đã mở tài khoản người dùng JulietVri64637 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:11 . . Đã mở tài khoản người dùng MelvaF8710283314 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:11 . . Đã mở tài khoản người dùng DeneenZ353 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:10 . . Đã mở tài khoản người dùng ShennaWorden058 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:10 . . Đã mở tài khoản người dùng CarissaIverson (Thảo luận | đóng góp)
     
02:09 . . Đã mở tài khoản người dùng CNGPoppy9350 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:09 . . Đã mở tài khoản người dùng AimeeBocanegra3 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:08 . . Đã mở tài khoản người dùng MasonLindgren3 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:08 . . Đã mở tài khoản người dùng DorotheaShiels9 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:08 . . Đã mở tài khoản người dùng WinfredGalbraith (Thảo luận | đóng góp)
     
02:07 . . Đã mở tài khoản người dùng HermanEgu0830 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:07 . . Đã mở tài khoản người dùng KerrieShipman1 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:06 . . Đã mở tài khoản người dùng ColleenMarr6636 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:05 . . Đã mở tài khoản người dùng KRULyle173078 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:05 . . Đã mở tài khoản người dùng SoonDoi064 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:04 . . Đã mở tài khoản người dùng Johnny8828 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:03 . . Đã mở tài khoản người dùng PeteOctoman (Thảo luận | đóng góp)
     
02:03 . . Đã mở tài khoản người dùng MaeCrutcher169 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:02 . . Đã mở tài khoản người dùng LonaTownley647 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:02 . . Đã mở tài khoản người dùng WilsonBatey7 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:02 . . Đã mở tài khoản người dùng CandelariaStukes (Thảo luận | đóng góp)
     
02:02 . . Đã mở tài khoản người dùng CassieCatts49 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:01 . . Đã mở tài khoản người dùng Bernie95M16 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:01 . . Đã mở tài khoản người dùng ShaniLockhart99 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:01 . . Đã mở tài khoản người dùng WendellHair06 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:01 . . Đã mở tài khoản người dùng AdalbertoWolken (Thảo luận | đóng góp)
     
02:01 . . Đã mở tài khoản người dùng LeslieHilton8 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:01 . . Đã mở tài khoản người dùng MaricruzVigil40 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:00 . . Đã mở tài khoản người dùng Keisha1088 (Thảo luận | đóng góp)
     
02:00 . . Đã mở tài khoản người dùng DillonDrost76 (Thảo luận | đóng góp)
     
01:59 . . Đã mở tài khoản người dùng DiegoJarman66 (Thảo luận | đóng góp)
 n   02:12  Thành viên:JimCummins12‎ (khác | sử) . . (+69). . JimCummins12 (Thảo luận | đóng góp)
 n   02:11  Thành viên:IrisLundstrom4‎ (khác | sử) . . (-113). . IrisLundstrom4 (Thảo luận | đóng góp)
     02:08  Expert Tricks To Make Redecorating Much Less Inconvenience‎ (khác | sử) . . (+79). . 192.3.208.221 (Thảo luận)