Thống kê phương tiện

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/png.png, .apng1 (50%)86.691 byte (85 kB; 60,8%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe1 (50%)55.827 byte (55 kB; 39,2%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 142.518 byte (139 kB; 100%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 142.518 byte (139 kB).