Tìm kiếm các tập tin trùng lắp

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Tìm kiếm các bản sao y hệt với tập tin khác, theo giá trị băm của nó.